Epidot-gruppenKarakteristiske kjennetegn

Zoisitt
(Ca 2 Al 3 (Si 2 O 7 )(SiO 4 )H 2 O) (ortorombisk)
Fargeløs, høyt relieff, perfekt {100} kløv. Vanligvis blå anomale interferensfarger. Rett utslukning i forhold til {100} kløv i snitt normalt på b-aksen. Zoisitt er blant annet vanlig som inneslutninger i plagioklas dannet ved at anortittkomponenten hydreres (sausuritt)

Klinozoisitt-Epidot (Ca 2 Al 2 (Al,Fe 3+ )(Si 2 O 7 )(SiO 4 )H 2 O) (monoklin)
Kontinuerlig solid-solution fra klinozoisitt til epidot ved at Fe 3+ substituerer for Al inntil 35mol% Fe 3+ . Grensen mellom klinozoisitt og epidot settes ved 10-15mol% Fe 3+ for her skifter optisk fortegn fra + til -. Mindre enn 7mol% Fe 3+ favoriserer rombisk form så de fleste klinozoisitter har > 7mol% Fe 3+ .

Klinozoisitt har identiske egenskaper til zoisitt, men har skrå utslukning.
Brytningsindeks og interferensfarger øker med jerninnhold, og pleokroisme tiltar. Fe-rik epidot har høyt relieff, skrå utslukning, og høye interferensfarger (opp til 3 orden). Snitt som viser lav dobblbrytning kan vise anomale interferensfarger. Pleokroisme i grønn til gul. Epidot kan ofte vise tydelig sonering.

Opptreden epidot-gruppen
Vanlig aksessorisk mineral i mange bergarter, og karakteristisk mineral i såkalte grønnskifre og grønnsteiner (dvs. basaltiske bergarter metamorfosert i grønnskifer facies.
På bildene under kan du se hvordan epidot ser ut med og uten analysator inne. Legg merke til det hløye relieffet og de høye interferensfargene.


Med analysator Uten analysatorPå bildene under kan du se hvordan zoisitt ser ut med og uten analysator inne. Legg merke til det hløye relieffet og de anormalee interferensfargene.

Med analysator Uten analysator


Tilbake til mineraloversikten