M-19: Svovelkis og kobberkis
Kåre Kullerud© Amethyst Galleries

© Amethyst Galleries

Svovelkis, eller pyritt som du ser på bildene over, har kjemisk formel FeS2 - d.v.s. mineralet består av jern og svovel. Svovelkis danner gullskinnende krystaller. Mange gull-letere har nok blitt skuffet da de har fått høre at det de trodde var gull, ikke var noe annet enn svovelkis.

Kobberkis, som du ser på bildene over, ligner på svovelkis, men har en litt sterkere gulfarge. Kobberkis har formelen CuFeS2 - d.v.s. mineralet inneholder kobber, jern og svovel. Kobberkis er et viktig kobbermalm mineral.

Tidligere ble svovelkis og kobberkis brudt i mange gruver rundt omkring i Norge. I dag er alle gruvene nedlagt, fordi driften ikke lenger er lønnsom. Under finner du noen linker til gruver som tidligere har vært i drift:

Bjørkåsen Gruver
Bleikvassli Gruber