Sedimentære bergarter og diagenese
Kåre Kullerud


Sedimenter og sedimentasjon  

Løsmasser på jordoverflaten, som leire, sand og grus kalles sedimenter. Sedimenter dannes ved erosjon av bergartene på jordoverflaten og transporteres med elver til sjøer og hav.

Animasjonen til høyre viser hvordan sedimentene avsettes lagvis på havbunnen. Sedimentene som ble avsatt først blir, etter som tiden går, begravd av yngre sedimenter. De eldste sedimentene blir derfor utsatt for høyere trykk og temperatur - de vil gjennomgå diagenese.

 

Diagenese
Sand og leire er løse sedimenter, mens sandstein og leirskifer er harde bergarter. Prosessen som får sand til å bli sandstein og leire til å bli leirskifer, kalles diagenese. Animasjonen over viser hvordan diagenese av sand foregår.

 

Diagenese av leire

Leire
Dette er et sediment som har blitt avsatt på bunnen av en sjø eller havet.

Leirskifer
Etterhvert som mer og mer sedimenter blir avsatt på havbunnen, vil leiren som ligger nederst bli utsatt for høyere trykk og temperatur. Ved 4-5 km dyp er trykket ca. 1000 bar og temperaturen ca. 150°C. På dette dypet vil leiren vil gjennomgå diagenese - leiren "forsteines"- vi får dannet en leirskifer som er en sedimentær bergart.

 

Diagenese av sand

Sand
Sand er et sediment som består av små korn av kvarts, feltspat og andre harde mineraler.

Sandstein
Når sand utsettes for høyere trykk og temperatur dannes sandstein.