Olje og gass
Kåre Kullerud


Hvordan dannes olje og gass?

Det meste av oljen og gassen vi i dag finner i Nordsjøen er dannet ved nedbrytning av alger som levde i havet for millioner av år siden. Når algene døde falt de til bunns. I områder hvor det var lite oksygen, ble de døde algene bevart til de ble dekket av nye sedimenter.

Alger inneholder mye av grunnstoffene hydrogen og karbon, som er viktige bestanddeler i olje og gass. Etterhvert som sedimenter som inneholder mye alger begraves og varmes opp, vil olje og gass dannes og frigjøres. Oljen og gassen er lettere enn vann, og vil derfor stige mot overflaten. På veien opp kan det hende at oljen og gassen blir fanget i "oljefeller" (se under). Her vil oljen og gassen kunne oppholde seg helt til et oljeselskap bestemmer seg for å utvinne ressursene.

Oljefelle

I sandstein og kalkstein er det mye hulrom mellom mineralkornene. Vi sier at bergartene er porøse. I hulrommene er det plass til både vann, olje og gass. Av og til, når olje stiger oppover i en sandstein, støter den på en tett leirskifer. Oljen greier ikke å stige lenger - den er fanget i en oljefelle. Det er slike oljefeller oljeselskapene er på utkikk etter.

 

Seismiske undersøkelser
For å finne forekomster av olje og gass utfører oljeselskapene seismiske undersøkelser. I Nordsjøen skjer dette med spesialutrustede skip. På slep har skipene et instrument som kan sende ut en kraftig lydbølge. Lydbølgen forplanter seg gjennom vannet og ned i berggrunnen under havbunnen. På grensen mellom to forskjellige bergarter, som for eksempel sandstein og leirskifer, vil en del av lydbølgen bli kastet tilbake (reflektert). Den reflekterte lyden fanges opp av mikrofoner som henger på slep bak skipet. Dybden til de forskjellige bergartslagene kan beregnes om man måler tiden som går fra lyden sendes ut fra kilden til den registreres av mikrofonene. På grunnlag av store mengder seismiske data kan oljeselskapene kartlegge bergartene i dypet i stor deltalj.

 

Nornefeltet

Nornefeltet og Draugenfeltet er to store olje og gassfelt på midtnorsk sokkel. Klikk på start på animasjonen for å se nærmere på Nornefeltet.

 


© Jørn Gjerde, Statoil

© Jørn Gjerde, Statoil
Bildene over er fra Nornefeltet (klikk på bildene for å få større bilder som du kan skrive ut). Til venstre ser du Norne-skipet som pumper opp oljen som befinner seg på mer enn 2.5 km dyp. Bildet i midten viser et kart over bergartsformasjonen som inneholder olje (grønn) og gass (rød). Denne formasjonen ligger begravd under mer enn 2 km av andre bergarter. Til høyre ser du et tverrsnitt gjennom Nornefeltet. Olje og gass finnes i formasjonene Tilje, Tofte, Ile og Garn, som alle består av sandstein.

Animasjonen her viser den geologiske historien til Nornefeltet. Det er kanskje lettere å følge med på animasjonen om du tar en utskrift av tverrsnittet gjennom Nornefeltet.

Mer informasjon om Nornefeltet finner du på: http://www.pakt.unit.no/~statoil/norne/norne.htm

Olje og gass - fra dannelse til foredlede produkter (en flott side laget av elever ved Kongsvegen videregående skole.)