M-11: Olivin
Kåre Kullerud© Amethyst Galleries

Olivin er et grønt mineral. Bildet til venstre viser en prøve som inneholder mange små korn av olivin, mens bildet til høyre viser en større krystall. Olivin har kjemisk formel Mg2SiO4 - d.v.s. mineralet inneholder magnesium, silisium og oksygen.

Olivin er det vanligste mineralet i jordens mantel.

Olivin i mikroskop

Det brune mineralet i bildet til venstre er biotitt, mens det svarte er et malmmineral som kalles ilmenitt. De lyse mineralene i bildet til venstre er olivin og feltspat. I bildet til høyre, som er tatt med et spesielt lysfilter, er feltspat grå. De grønne og røde kornene er olivin.

Hva kan olivin brukes til?

Slå opp på denne siden: