M-6: Muskovitt
Kåre Kullerud


Muskovitt er et glimmermineral. På folkemunne kalles ofte glimmermineralene for "kråkesølv". Et annet glimmermineral er biotitt. Muskovitt er blank og sølvfarget, mens biotitt er svart eller brun.

Glimmermineralene kan du enkelt dele opp i tynne gjennomsiktige flak.

Muskovitt har kjemisk formel: KAl2(AlSi3O10)(OH)2.

Muskovitt i mikroskop

I bildet til venstre er både kvarts og muskovitt hvite. I tillegg kan du se små grønne korn av biotitt. I bildet til høyre, som er tatt med et spesielt lysfilter, varierer fargen til muskovitt mellom kraftig blått og rødt. Kvarts er svakt blågrått.