Metamorfe bergarter
Kåre Kullerud


Metamorfose betyr omdanning - en metamorf bergart er en bergart som har gjennomgått en forvandling

En bergart som i dag ligger på jordoverflaten har ikke alltid ligget der. For millioner av år siden lå den kanskje på mange kilometers dyp. Når en bergart flyttes dypere eller grunnere i jordskorpen, vil det skje endringer med den. Grunt i jordskorpen er temperaturen og trykket forholdsvis lavt. Men jo dypere man kommer, desto høyere blir både temperatur og trykk. Når temperatur og trykk endres, vil bergarten endre seg - den vil gjennomgå metamorfose.

Den øvre del av jordskorpen under havene består av bergarten basalt. Over basalten finner vi et lag med leire. Animasjonen under hva som vil skje med basalten og leiren om havbunnsskorpen blir presset ned i dypet under en kontinental skorpe (les om havbunnsskorpe og kontinental skorpe på siden om Platetektonikk).

Når store deler av jordskorpen gjennomgår metamorfose, som i eksempelet over, kalles det regional metamorfose - store regioner blir påvirket av metamorfosen.

 

Fra leire til gneiss

Til høyre ser du bildet av en leire. Når en leire blir bragt 4-5 km ned i jordskorpen, vil den bli omdannet til leirskifer. Om den blir bragt enda dypere vil andre bergarter dannes - se på bildene under.

Alle bergartene på bildene under har en gang vært leire, men er idag metamorfe bergarter.


Leire

Leirskifer
- dannes på 4-5 km dyp

Fyllitt
- dannes på 5-10 km dyp

Granat-glimmerskifer
- dannes på 10-20 km dyp

Gneiss
- dannes på mer enn 20 km dyp

En annen type metamorfose - kontaktmetamorfose - har et mindre omfang. Et varmt magma som trenger opp gjennom jordskorpen vil forårsake kontaktmetamorfose i bergarter som befinner seg nær kontakten til magmaet - se animasjonen under.

Vil du lære mer om metamorfe bergarter? Da kan du laste ned noe av det som blir forelest i begynnerkurset i geologi ved Universitetet i Tromsø - klikk på figuren til høyre (700 KB flash-dokument):