Magmatiske bergarter
Kåre Kullerud
Dypbergarter, gangbergarter og dagbergarter

Magmatiske bergarter er bergarter som dannes når en steinsmelte størkner. Animasjonen over viser hvordan en steinsmelte trenger opp fra dypet og inn i en del av jordskorpen som består av lag av leirskifer, kalkstein og sandstein.

Noe av steinsmelten når jordoverflaten og forårsaker vulkanutbrudd. Disse bergartene kalles dagbergarter - fordi de kommer ut "i dagen". Noe av steinsmelten størkner på vei opp, i sprekker eller ganger. Disse bergartene kalles gangbergarter. Noe av steinsmelten størkner i dypet og kalles dypbergarter.

 

Dagbergarter

Copyright USGS
Når lavaen som strømmer ned fra Mauna Loa på Hawaii størkner får vi en dagbergart.

 

Gangbergarter

Bildet over er fra Ringvassøya i Troms. Den mørke bergarten er en 2 400 millioner år gammel gangbergart, mens den lyse bergarten er en 2 800 millioner år gammel dypbergart. Animasjonen viser hvordan bergartene ble dannet.

 

Dypbergarter

Fjellene rundt Tysfjord i Nordland, bl. a. Stetind, består av dypbergarten granitt.

Animasjonen over viser hvordan Stetind ble dannet.

 

Ser du forskjell på en dagbergart og en dypbergart?

En basalt (bildet til venstre) og en gabbro (bildet til høyre) inneholder de samme mineralene, men mineralkornene har forskjellig størrelse. I gabbroen, som har store mineralkorn, kan vi lett kjenne igjen de hvite kornene av plagioklas og de svarte kornene av pyroksen. Basalten, derimot, har en jevn grå-svart farge fordi mineralkornene er så små. Her må vi bruke mikroskop for å skille mellom plagioklas og pyroksen.

Under ser du mikroskopbilder av basalt (til venstre) og gabbro (til høyre). Bildene er tatt med et spesielt lysfilter som gir mineralene forskjellige farger. Plagioklas varierer i farge mellom hvit, grå og svart, med pyroksen har mange forskjellige farger. Legg merke til hvor store kornene i gabbroen er i forhold til i basalten.

Gabbro er en dypbergart. Den har blitt avkjølt sakte, slik at kornene av plagioklas og pyroksen har hatt tid til å vokse seg store.

Basalt er en dagbergart som ble dannet da lava størknet på jordoverflaten. Da lavaen strømmet ut over jordoverflaten ble den raskt avkjølt, slik at mineralene ikke rakk å vokse seg store.

 

Dannelse av rombeporfyr

Rombeporfyr består av store krystaller av grå-hvit feltspat i en brun, finkornet grunnmasse.

Animasjonen under viser hvordan bergarten blir dannet:
- Mens smelten fortsatt befinner seg i dypet, vokser feltspatkrystallene seg store.
- Når smelten når jordoverflaten, avkjøles den raskt. Resten av smelten størkner raskt og danner ørsmå krystaller.

 

Vil du lære mer om magmatiske bergarter? Da kan du laste ned noe av det som blir forelest i begynnerkurset i geologi ved Universitetet i Tromsø - klikk på figuren til høyre (510 KB flash-dokument):