M-1, M-2 og M-3: Kvarts
Kåre KullerudM-1: Bergkrystall © Amethyst Galleries

M-2: Melkekvarts © Amethyst Galleries

M-3 Rosenkvarts © Amethyst Galleries

Kvarts er et av de vanligste mineralene i naturen. Kvarts har kjemisk formel SiO2, d.v.s. mineralet inneholder kun grunnstoffene silisium og oksygen.

Hvit kvarts, som er den vanligste, kalles melkekvarts. Fargeløse krystaller av kvarts kalles bergkrystall. Kvarts med fiolett farge kalles ametyst. Svart kvarts kalles røykkvarts. Rosa kvarts kalles rosenkvarts, mens gule krystaller kalles citrin.


Kvarts i mikroskop

Det kan ofte være vanskelig å skille mellom kvarts og feltspat. I bildet til venstre er det ikke mulig å se forskjell på de to mineralene. I bildet til høyre, som er tatt med et spesielt lysfilter, er det tydelig forskjell på de to mineralene. Kvarts er jevnt blågrått, mens feltspat har mørke og lyse striper.