M-20: Fuchsitt
Kåre Kullerud


Det grønne mineralet i bergarten på bildene over kalles fuchsitt. Fuchsitt er en muskovitt som inneholder en del av grunnstoffet krom (Cr). Mens Cr-fri muskovitt er glassklar, er fuchsitt grønn. Bildet til høyre viser en polert bergart som inneholder fuchsitt. Denne bergarten er populær som bygningsstein og kalles da "Masi kvartsitt".