M-4: Plagioklas og M-5: Amasonitt
Kåre Kullerud


 


Plagioklas

Amasonitt

Både plagioklas og amasonitt er feltspat mineraler. Feltspat er et av de vanligste mineralene i naturen. Feltspat har oftest en farge som varierer mellom grå og hvit som på bildet til venstre.

Grønn feltspat er ganske sjelden. Den kalles amasonitt. Grønnfargen skyldes at feltspaten inneholder ørsmå mengder av bly.

Feltspat i mikroskop

Bildet til venstre viser hvordan feltspat ser ut i mikroskop. Bortsett fra det lille runde kornet til høyre i bildet, som er olivin, er alt det hvite materialet feltspat. Det svarte mineralet nederst til venstre er et malmmineral som heter ilmenitt. I det høyre bildet er olivin blått, mens feltspat kornet har mørkegrå og lysegrå striper.