M-7: Biotitt
Kåre Kullerud


Biotitt er et glimmermineral. På folkemunne kalles ofte glimmermineralene for "kråkesølv". Et annet glimmermineral er muskovitt. Muskovitt er blank og sølvfarget, mens biotitt er svart eller brun.

Glimmermineralene kan du enkelt dele opp i tynne gjennomsiktige flak. Biotitt har kjemisk formel: K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2.

Biotitt i mikroskop

Det brune mineralet i bildet til venstre er biotitt. Ellers inneholder bergarten mye kvarts og feltspat som begge er hvite. I bildet til høyre, som er tatt med et spesielt lysfilter, varierer biotitt i farge mellom gult, rødt og grønt.