Hva er en bergart?
Kåre Kullerud


Stein og gråberg heter det i dagligtale - en geolog vil kalle det en bergart

Bildet til venstre viser fjellene rundt Ersfjorden på Kvaløya utenfor Tromsø. Fjellene i dette området er bygd opp av en 1700 millioner år gammel bergart. Bergarten er en granitt. Til høyre ser du et nærbilde av granitten. Bergarten er satt sammen av forskjellige typer mineraler. De svarte delene av bergarten består av mineralet biotitt. De rosa og hvite delene består av feltspat, mens de gråhvite områdene er kvarts. Vi kan si at en bergart er et aggregat som er satt sammen av forskjellig typer mineraler.

Bildet under til venstre viser hvordan granitten ser ut i mikroskop. Det rødlige mineralet i bildet øverst er biotitt. Kvarts og feltspat varierer i farge mellom hvit, grå og svart. Bildet under til høyre er av en annen type bergart - en gabbro. Gabbroen består av mineralene plagioklas (en type feltspat - hvit, grå og svart) og pyroksen (de fargerike kornene).

 

Det fins mange forskjellige typer bergarter, men de kan grovt deles inn i tre grupper etter hvordan de er dannet:
Sedimentære bergarter som er dannet ved "forsteining" av sedimenter, som leire og sand
Magmatiske bergarter som er dannet ved størkning av en steinsmelte
Metamorfe bergarter som er dannet ved omvandling av andre bergarter

 

Vil du lære mer om bergarter? Da kan du laste ned noe av det som blir forelest i begynnerkurset i geologi ved Universitetet i Tromsø - klikk på figuren til høyre (813 KB flash-dokument):