B-1: Basalt
Kåre Kullerud


Basalt er en finkornet bergart som er dannet ved at lava har strømmet ut av en vulkan på jordoverflaten og størknet. En basalt består hovedsaklig av mineralene hvit plagioklas og svart pyroksen, men mineralene er så små at bergarten får en jevn gråsvart farge.

Basalt i mikroskop

Bildet til venstre viser hvordan en basalt ser ut i mikroskop. De svarte kornene er mineralet magnetitt, mens de hvite kornene er mineralene plagioklas og pyroksen. Bildet til høyre er tatt med et spesielt lysfilter. Her varierer fargen til feltspat mellom hvit, grå og svart. Kornene av pyroksen har mange forskjellige farger.
Bildet til høyre er av en gabbro. En basalt og en gabbro inneholder samme mineraler, men kornstørrelsen er forskjellig - basalten er finkornet mens gabbroen er grovkornet. Gabbroen ble dannet da en steinsmelte størknet dypt nede i jordskorpen - krystallene hadde god tid til å vokse seg store. Basalten, derimot, ble dannet da smelten størknet raskt på jordoverflaten etter et vulkanutbrudd - krystallene rakk ikke å vokse seg store.